Apple har utlovat att varna iPhone-ägare för uppdateringar som sannolikt kommer sakta ner en enhet eller påverka batteritiden.

Konkurrens- och marknadsmyndigheten i Storbritannien hade under 2017 uttryckt oro i att människor inte hade insett de potentiellt negativa konsekvenserna av operativsystemuppdateringar på telefonens prestanda.

Det har konstaterats att iPhone-ägare har reparerat sina enheter eller ersatt batterierna i onödan. Detta kan nu vidta rättsliga åtgärder om Apple inte följer.

Apple anser däremot att användarnas möjlighet att övervaka batteriets prestanda bland andra förbättringar redan överensstämmer med CMA: s önskemål. Trots att det råder oense om situationen så kan vi förvänta oss att Apple hädanefter kommer att varna iPhone-användare och en systemuppdatering riskerar att reducera telefonens prestanda.