Facebook är nu överens om att betala 500 000 pund som ålagts av Storbritanniens dataskyddövervakare för sin inblandning i Cambridge Analytica-skandalen.

Facebook gick under onsdagen med på att betala en böter på 500 000 pund utfärdad av Storbritanniens dataskyddsövervakare efter förra årets avslöjanden från Cambridge Analytica. Som en del av avtalet har Facebook inte bevljat något ansvar.

James Dipple-Johnstone, vice kommissionär för ICO, beskriver att deras huvudsakliga oro var att uppgifter om brittiska medborgare potentiellt skulle kunna utsättas för en allvarlig skaderisk. Vidare beskriver han att skydd av personlig information och personlig integritet är av grundläggande betydelse, inte bara för individernas rättigheter utan också för att bevara en stark demokrati.

Man hävdar därför att Facebook inte gjort tillräckligt för att skydda användarnas information som nu får den sociala nätverkstjänsten att böta stora summor.