Att ladda hem en app från appbutiken är lätt nästan lite för lätt. Detta har medfött att många av oss laddar hem appar som vi kanske inte alls behöver eller kommer använda.

Lösningen på problemet med appar som inte används och endast tar upp plats har blivit att användare nu får en notis om att en app inte används. Du kan sedan välja om du vill behålla appen eller om du vill avinstallera den.  

Om du klickar på den notis du får från Play Store kommer du till en lista med appar som du använder sällan eller aldrig. I listan ser du appar tillsammans med en beskrivning innehållande information om bland annat  när du senast öppnade appen.

I dagsläget är funktionen endast tillgänglig för några enstaka användare i Nederländerna och än finns inget sagt om funktionen kommer komma till fler.

Via