När Google lanserade "Be Internet Awesome", en läroplan för lärare, för några år sedan riktade man sig främst till att lära barn om säkerhet på internet. I år lanserar man dock en ny kurs, mediekunskap.  

Det hela är framtaget tillsammans med Net Safety Collaborative, och programmet är ett så kallat PTL, Play-To-Learn. Kurserna innehåller övningar som lär barnen om hur man upptäcker missledande, eller helt fel, information. Exempel på saker man blir introducerad till handlar om falska URL:er eller missledande titlar.

Läroplanen innehåller också bland annat "Don't fall for fake" vilket är uppgifter riktade för att utveckla barnens förmåga till kritiskt tänkande.

Programmet är riktat framförallt till barn mellan 7 och 12 år och kommer vara tillgängligt för föräldrar och lärare från och med idag. NOTERA, det hela är tillgängligt i Sverige men då endast på engelska.

Via