Instagram  verkar utforska möjligheterna att ta bort möjligheten att se hur många gillningar en bild fått. Den nya funktionen har ännu inte lanserats utan Jane Machun Wong har hittat kodrader som tyder på funktionsändringen.

Manchun Wong har för vana att bryta ned appar och finna kodrester som tyder på nya funktioner. I Tweeten ovan ses Instagrams motivering,

We want your followers to focus on what you share, not how many likes you get. During this test, only the person who shared a post will see the total number of likes it gets.

Detta betyder i praktiken att du fortfarande kan ha koll på antal gillningar men dina följare kommer istället endast se vilka som gillat.