Instagram kommer från och med nu ta ner ditt konto om du överstiger ett visst antal kränkningar inom ett bestämt tidsfönster.

Instagram kom under torsdagen ut med att man nu förändrar huruvida de bestämmer i vilka fall konton stängs ner och inte. Detta kan ses som ett tecken på hur det sociala nätverket ställer sig hårdare och tydligare gällande att ta bort offensivt, kränkande, innehåll som bryter mot Instagrams regler.

Det Facebook-ägda företaget kommer numera börja ta bort konton som uppnår ett visst antal överträdelser inom ett bestämt tidsfönster. För närvarande tar Instagram ner konton som har en viss procentandel av innehåll som bryter mot sina regler. Detta skärps nu för att förbättra klimatet på plattformen.

Enligt en Instagram taleskvinna går man inte ut med exakta antal överträdelser eller tidsramar för att hindra användare för att kunna anpassa sig till det nya systemet.

Via