En större studie har kunnat visa att populära spel för både Android och iOS skickar data till okända personer/grupper/företag, i dags läget är det oklart vart exakt datan skickas.

Angry Birds är ett exempel på ett stort och välkänt spel som skickar data. Man har kunnat visa att Rovio, utvecklaren bakom bland annat Angry Birds, delar data till 43 olika grupper. Rovio själva var inte medvetna om att man delade datan.

Vox summerade problemet såhär:

Almost every app on your phone is full of third-party advertising intermediaries — at a minimum, ad software owned by Facebook or Twitter or Google, but often a couple dozen other companies you haven’t even heard of, as well […]
The way mobile games collect information about their users, and the details of what type of information they’re collecting, remains incredibly opaque. To some extent, Rovio and its peers may not even know exactly what they’re collecting about their users or how the data is being exploited, thanks to the way software has evolved in the smartphone era. Mobile games are full of other companies’ code, a more efficient way of creating something cheap and functional and cute than building it from scratch.

Eftersom Rovio aktivt kämpar för att vara öppna med vilken data man sparar används de som ett exempel. Man har helt enkelt använt sig av olika reklam SDKer som i sin tur samlat in datan.

Trotts att man påstår att datan som sparas ska vara anonym blir det inte helt korrekt i slutändan.

A recent New York Times investigation found that it’s shockingly easy to de-anonymize, and that hundreds of apps collect “anonymous” real-time location data that needs only the slimmest additional context clues to tie to an individual person. (E.g. the phone goes to and from this house and this law office every day, or this house and this fourth-grade classroom.

Eftersom källorna som datan skickas till är okända så är det svårt att säga hur datan används, men man kan antagligen anta att majoriteten av datan används för reklam relaterade uppgifter.

Läs mer här