Både Bitcoin och Libra är kryptovalutor men trotts det skiljer de sig åt på många sätt, både i användning och teknik.

Efter att Facebook öppnat upp om Libra har frågor rusat in. Kommer Libra bli en valuta att spekulera i? Kommer den kunna hålla sig stabil? Är den säker?

Inte samma teknik

Trotts att båda refereras till som kryptovalutor skiljer sig tekniken åt markant.

Bitcoin som valuta tillåter total anonymitet tack vare en teknik kallad Blockchain. I kort handlar det om en databas som är omhändetagen av ett stort nätverk av datorer, tackvare tekniken är det i principt omöjligt att följa transaktioner.

Även Libra använder sig av Blockchain men till skillnad från Bitcoin kan transaktioner endast göras via ett begränsat antal parter. Detta tillåter valutan att bli reglerad på ett stabilare sätt än Bitcoin.

Peter Van Valkenburgh går till och med så långt att säga att Libra inte kan kallas Kryptovaluta,

“Cryptocurrencies are defined by their lack of reliance on trusted intermediaries. We believe that Libra is not a cryptocurrency because of its use of a permissioned ledger and its reliance on a trusted issuer to hold and manage a fund of assets that back the currency.”

Olika användningsområden

Bitcions approach av att man ska kunna överföra pengar fritt utan en banks mellan händer skiljer sig något från Libras approach. Trotts att Libra inte är direkt kopplat till en bank styrs valutan ändå av statligt styrda valutor vilket även leder vidare till nästa punkt,

Stabilitet

Tackvare att Bitcoin är fristående från banksystem har det blivit en valuta som kan spekuleras i och ses idag av många som en investering. Libra som direkt kommer bli kopplat till stabila valutor kommer i princip sakna denna aspekt helt.